Internaatswerking Kibangu (Kikwit)

Op vrijdag 5 september 2014 reist ‘vzw Solidariteitsfonds – Blik Op Afrika’, vertegenwoordigd door Raf Sondervorst, Mia Vranken en Jana Struys, naar de missiepost in Kibangu (Kikwit) in DR Congo. De drie pedagogen geven er een week lang vorming aan directies en opvoeders van vier internaten (Kibangu, Kingandu, Totshi en Kimbongo) uit het Congolese binnenland. Het onderwijsprogramma van BOA omvat immers naast de bouw en materiele aankleding van schoolgebouwen ook pedagogische ondersteuning.

In de meer dan 200 kg bagage zitten voet- en handballen, netten, gezelschapsspelen, scharen, animatorcursussen en opvoedingstheorieën. In dialoog met de directies en opvoeders stelt het vormingsteam bij aankomst het programma voor de rest van de week samen.

Het resultaat is een evenwichtige mix tussen theorie en praktijk. Zo wordt er niet alleen les gegeven over groepsdynamica, de opvoedingsdriehoek of faalangst , maar gaan we ook actief en fysiek aan de slag tijdens sport en spel. Op die manier behelst de week uitwisseling van kennis en ervaringen, beleving van groepsvorming en aanreiken van theoretische en praktische bagage.

Het programma in een notendop

Als startschot van de vorming krijgen we formele presentaties van de vier internaten. Omdat hier heel wat tijd voor genomen wordt, krijgt iedereen een goed beeld van de aantallen, de structuur en de inhoud van de individuele werkingen. We brengen vervolgens meteen het belang van informele kennismaking binnen via kennismakingsspelletjes waarbij o.a. de creativiteit, sociale vaardigheden en concentratie van de deelnemers gestimuleerd worden.

Omdat onze deelnemers, vijf directies en vijf opvoeders, bij aanvang van de week een losse groep individuen vormt, besluiten we hen letterlijk en figuurlijk te laten kennismaken met de psychologie van groepen. We geven de theoretische achtergrond van Tuckman mee en doorlopen de ontwikkelingsfasen in de praktijk met behulp van vertrouwensspelen, competitiesporten en kringgesprekken. Als rode draad nemen we de positie van de opvoeder, de begeleider van een groep.

Halverwege de vormingsweek bouwen we een praktijkervaring met de jongeren in. De directies en opvoeders van de verschillende internaten bereiden een sessie ‘parachute’ voor en begeleiden de jongens en meisjes van de school van Kibangu. Na afloop is er tijd en ruimte voor reflectie voorzien.

Na zonsondergang maken we de begeleiders warm om gezelschapsspelen uit te testen en duiden we de (leer)effecten voor de internen. Het vormingsaanbod van de Belgische gasten wordt tussendoor aangevuld met culturele sessies die de opvoeders of directies aan elkaar geven: improvisatietheater, debat, dans en muziek.

Comme des flèches

Het aanbod van theorie en (spel)praktijk gaat soms in tegen de systemen en contexten die anders zijn in Congo. Tijdens de vormingssessies raken we aan thema’s met een historische en culturele lading zoals ‘winnen en verliezen’, ‘straffen en belonen’, etc. Binnen het tijdsbestek van één week is het echter heel moeilijk om deze en andere verschillen te overstijgen. Toch is er tijdens de vorming aandacht voor de orale cultuur van de deelnemers bij het aanbieden van debat, stellingenspel en mondelinge uitwisseling van ervaringen.

Het ritme in het Zuiden ligt daarnaast een pak lager dan de hoge snelheid waarmee het leven in Westerse landen vaak wordt geassocieerd. We horen van zuster Dorine uit Kibangu dat we in België ‘als pijlen’ leven en leren op die manier ook weer over onszelf.

Spelen is meer dan spel

(Aan)leren gaat dan ook niet alleen via boeken en onderwijs, maar ook via spel. Dat “spelen meer dan spel is” werd dan ook een algemeen gedeelde ervaring. De opzet van de week om spelen en het begeleiden van spel als een belangrijk gegeven binnen een internaatswerking te plaatsen, lijkt dan ook geslaagd.

De begeleiders maakten enerzijds kennis met de voorbereiding, opbouw en evolutie van een spel en welke positie zij voor en tijdens het spel innemen. Anderzijds ontdekten ze ook welke leer- en groeikansen er voor kinderen in een goed begeleid spelaanbod liggen.

Maar de opvoeders ontdekken via het spelen ook van alles over de internen: hoe ze zich voelen, wat ze leuk vinden en waar ze goed of minder sterk in zijn. We kunnen dus besluiten dat de vormingsweek in Kibangu dus meer dan spelen was.

Onze nieuwe jeep

 

 

Onze nieuw aangekochte Jeep zal veel dienst bewijzen in het ASF14/ 003: agro-pastoraal project in Makengo (bij de missie van Kimbongo). Er kunnen veilig personen en goederen mee vervoerd worden en ze dient onder andere om er de landbouwproducten, die in het kader van het project “Autosuffisance” geteeld werden, mee naar de markt te brengen

kibangu-refectoire-6table50

 

 

Dit is Project OND14/006 : het Kibangu Internaat :
tot voor kort stonden hier nog muren in opbouw. Intussen is de refter van ons internaat in Kibangu klaar, op tijd voor het nieuwe schooljaar 2014/15. Met dank aan onze sponsoren.

 

 

 

 

 

 

 

kibangu-photos-reftable67.-cuisine_0

 

 

 

Kibangu, een voorstad van Kikwit kent een explosieve bevolkingsaangroei. In 2005 werd er door de Srs Annonciades een nieuwe secundaire school opgestart. Dit schooljaar lopen hier al meer dan 500 leerlingen school. Het succes noopt er ons toe 2 extra klassen voor de hogere graad te bouwen. De bijgaande foto laat zien dat de werken vlotten en de klassen voor het nieuwe schooljaar klaar zullen zijn.

 

 

 

kibangu-photos-reftable67.-cuisine_3

 

 

 

Voor de 150 internen van Kibangu is een refter en bijhorende keuken met magazijn in aanbouw. Ook hier gaan de werken goed vooruit en voorzien we een in gebruik name voor het nieuwe schooljaar 2014/15.

 

 

 

 

kibangu-photos-ref_480.-cuisine_1

Kibangu – onze school in volle expansie – de nieuwe bouwwerken zitten op schema

 

 

 

Naast deze aan gang zijnde werken, plannen wij in Kibangu ook nog de bouw van sanitaire installaties voor onze leerlingen. U kunt nog altijd uw steentje bijdrage voor deze bouwwerken door te storten op rekening  IBAN BE 28 4314 7320 0120 . Voor stortingen van €40 of meer krijgt u een fiscaal attest

Zet je talent in voor een goede zaak!

Zin om de kloof tussen Noord en Zuid te helpen dichten?
Dat kan door toe te treden tot een van de werkgroepen van het Solidariteitsfonds.