Algemene vergadering

Algemene Vergadering (AV) van de “geactualiseerde” vzw Solidariteitsfonds Blik op Afrika kwam voor het eerst samen

Het was donderdagavond naar stoelen zoeken in de vergaderzaal in Heverlee. De 24 nieuwe leden van de vzw Solidariteitsfonds – Blik op Afrika (BOA) waren van heinde en verre (=Halle!) gekomen om op de eerste AV van de “geactualiseerde” vzw present te zijn.
Voor de nieuwe Raad van Bestuur (RVB) was het een gelegenheid om de “geactualiseerde” vzw voor te stellen. Inderdaad, eind vorig jaar werd de werking van de vroegere vzw “Missiefonds Annuntiaten” geactualiseerd en niet alleen de naam en het logo veranderde.

Geografisch blijft de focus gericht op de bekende locaties, in Congo -Totshi, Kingandu, Kimbongo, Kibangu-, in Burundi –Ijenda- en in Kameroun –Foumbot-.
De drie domeinen waarin de vzw momenteel actief is, blijven samenvallen met de “œuvres” van onze Partner: het onderwijs, de gezondheidszorg, de zelfvoorziening (“autosuffisance”).
Maar daar waar vroeger parallel werd gewerkt, wordt het nu één geïntegreerde aanpak.
Dit laat toe de ondersteunende diensten (logistiek/infrastructuur, financiën, fondsenwerving) te bundelen en efficiënter in te zetten. Ook met de Partner in Congo wordt het eenvoudiger werken om noden en prioriteiten af te stemmen.
En zeer belangrijk, meer potentiële donateuren kunnen aangesproken worden.

De vzw organen (AV en RVB) en de WerkGroepen (WG) worden in functie van die nieuwe geïntegreerde opstelling aangepast:

Er komen 6 Werkgroepen:

–         WG Onderwijs: Vorming, Internaten, Gebouwen

–         WG Ziekenzorg: nieuw op te richten

–         WG Autosuffisance: pas opgestart, expert veeteelt, landbouw nodig!

–         WG Infrastructuur: ICT, Water, Elektriciteit van de sites

–         WG Financiën: boekhouding, betalingen, budgetbeheer, fiscale attesten

–         WG Fondsenwerving: Events, Legaten, Projectfinanciering, Communicatie

De RVB is uitgebreid en zal, als hij voltallig is, 12 leden tellen.
Volgende mandaten zijn al toegewezen

Voorzitter: Rudi Demeuse
Schatbewaarder: zuster Alice Broekx
Secretaris: zuster Guillaumine Clerx
Onderwijs: Eric Depreeuw, Raf Sondervorst
Infrastructuur: Guido Boon
Afrika: zuster Béatrice Mutungidimbu
Congregatie: zusters Lucette Daenen, Jacinta Gilles

Volgende mandaten zijn nog niet toegewezen
Gezondheidszorg
Autosuffisance
Fondsenwerving en Communicatie
Noord-Zuid
expert

De Algemene Vergadering wordt opengesteld.

Waar vroeger alleen zusters Annuntiaten lid van de vzw waren, kunnen nu onze vrijwilligers, sympathisanten en donateuren voorgedragen worden als leden. Intussen werden al 24 nieuwe leden opgenomen in de vzw.

Naast haar statutaire rol, is de AV een forum voor observaties, inzichten, suggesties. Dit laatste gebeurde al zeker op de eerste AV. Aanleiding was de reactie van Hilde Lowet en Stef Mistiaen op de verwijzing van Rudi naar de verbondenheid met de Hhart scholengemeenschap in de verschillende locaties. Stef en Hilde suggereerden dat de scholen bij BOA één aanspreekpunt met een gezicht zouden hebben. Jo Roels vond dan weer dat het zou helpen mocht BOA “ambassadeurs” had in de verschillende schoolentiteiten. De Raad van Bestuur kreeg huiswerk mee!

Om de “geactualiseerde” inbreng van de leken-vrijwilligers in de vzw te vieren, trakteerde zuster Lucette Daenen tot slot op wat gebakjes met heel wat slagroom!

Volgende week berichten wij over de begroting die de AV op haar vergadering aannam.

Wij zoeken nog vrijwilligers voor onze WG Fondsenwerving, Gezondheidszorg, Autosuffisance.

Indien u lid wil worden of vrijwilliger in een van onze werkgroepen contacteer

Rudi Demeuse 0473 32 06 43
Guillaumine Clerx 0475 38 71 93