Evaluatie bestaande en toekomstige didactische projecten

VERSLAG VAN DE MISSIE VAN ZUSTER BEA EN ERIC DEPREEUW 2013

1 Chronologisch verloopHomepage_p1080243_200

Dinsdag 3-12: Vertrek 10.45 u op de luchthaven Zaventem, uitgewuifd door onze supporterende zusters. De vlucht passeert Kinshasa in de lucht om te landen in Luanda. Daarna terugkeer naar Kinshasa en landing rond 22 u. De BOA-A-zusters wachten ons op samen met enkele overijverige Congolezen die onnodig onze koffers willen dragen (of gewoon aanraken) waarna ze menen recht te hebben op een fikse beloning. Tegen middernacht vinden we rust in Wenge 16, de vertrouwde tussenpost op weg naar Kikwit.

Woensdag 4-12: Onverwacht daagt mijn collega Matthieu Kabeya (UNIKIN) op met het verzoek mee te gaan naar de campus van de universiteit. Hij heeft een publicatie afgerond als uitloper van het VLIR-project ‘Encadrement des élèves’ dat we samen hebben begeleid (2009-2011). Hij wil deze publicatie onder de aandacht brengen van zijn rector Prof. Jean Berchmans LABANA LASAY’ABAR en ik vermoed dat de aanwezigheid van een Belgische collega nog iets meer gewicht in de schaal legt. Daarna ontmoet ik de leden van het vroegere projectteam. Een ontmoeting met een oud bekende abbé Alphonse Kibwila lukt die namiddag niet en ook een week later passen de agenda’s niet. De avond breng ik door in gezelschap van Jan Bijnens, een medewerker van BTC en eveneens psycholoog. Na jaren Kinshasa wordt hij weldra overgeplaatst naar Bujumbura (Burundi). Er zitten misschien kansen in voor onze scholen aldaar.

Donderdag 5-12: Om 5 u vertrekken we naar de luchthaven N’Dolo. Alles verloopt vlot mede dankzij een ijverige ambtenaar die vier reserve batterijtjes in beslag neemt: dat mag niet in de handbagage! Over Bandundu gaat het naar Kikwit en opnieuw worden we prima opgevangen door de zusters. In de namiddag is er een eerste vergadering met de zusters Vicky, Nicole en Berline en met René Mikese. Na de kennismaking bespreken we de actuele stand van zaken in BOA-A en in BOA-B. We overlopen de thema’s die tijdens ons bezoek aan bod moeten komen, onder meer het statuut van BOA-A (afzonderlijke ONGD of onderdeel van de bestaande ONGD Oeuvres des annonciades) en de concrete samenwerking voor de komende jaren. Verdere vergadermomenten worden vastgelegd.

Vrijdag en zaterdag 6 en 7-12: verplaatsing naar het noviciaat waar we twee dagen vertoeven. Terugkeer ’s avonds naar Wenge 16 is moeilijk gezien de overvloedige regen. Zuster Vicky en René Mikese hebben van mijn aanwezigheid gebruik gemaakt om twee dagen vorming in te lassen voor de directies. Na een toelichting bij de hervormingen in BOA-B, dit met behulp van de schema’s die Rudi toezond, besteden we de eerste dag aan ‘La motivation scolaire’ en de volgende dag wordt een uitgebreide link gelegd met Anxiété de l’échec (faalangst). Voor beide onderwerpen was er een intense belangstelling wat resulteerde in levendige interacties. Een didactische conclusie was al vast dat wanneer men werkt met power point men alleszins een afgedrukte hand-out ter beschikking moet stellen. Zonder hand-out proberen de deelnemers de dia’s over te schrijven waardoor ze de gesproken tekst niet kunnen volgen (of omgekeerd).
We bekijken samen met de directies welke vormingsessies in de komende jaren gewenst zijn. Aangezien onze partners geen overzicht hebben van wat we kunnen aanbieden, lijkt het aangewezen om eerst een keuzeaanbod samen te stellen, bijv. onder de vorm van korte beschrijvingen met doelstellingen en werkwijze.

Zondag 8-12: We gaan op zoek naar een eucharistieviering maar moeten het stellen met enkel de goede intentie omdat de priester op verplaatsing is. Verder in de voormiddag vergaderen we rond de gestelde thema’s en maken goede vorderingen. We hebben het over het statuut van BOA-A, de kerntaken, de samenwerking tussen BOA-A en BOA-B, mede in het licht van het partnerschap met Congodorpen. Ook het internatenproject wordt uitgediept en BOA-A zal zich inzetten om een pilootproject uit te werken. Kan het internatenfonds voorzien in de salarissen? René zal met betrekking tot het statuut van BOA-A een synthesetekst opstellen die op maandag verder wordt verfijnd. ’s Avonds ben ik te gast bij de familie Mupepe (Odette en Jean) en bespreken onder meer de samenwerking met Banatee.

Maandag 9-12: In de vroege voormiddag bezoeken zuster Béa en ikzelf de school Patience – Kaggwa. Directrice zuster Agnes leidt ons rond. Het is hartverwarmend om te zien hoe dankbaar de leerkrachten en kinderen zijn ten opzichte van zuster Béa die aan de basis lag van de uitbouw van deze school. Na onze terugkeer werken we verder aan de synthesetekst. We denken dat we een goed compromis hebben bereikt tussen de integratie van BOA-A in de bestaande ONGD ‘Oeuvres…’ en de verwachtingen van Congodorpen (zie afzonderlijke tekst). In de namiddag geef ik een seminarie voor de studenten van het nieuw opgerichte ISP Enseignement maternel et primair (Banatee). Er is ruime interesse voor het onderwerp ‘Encadrement des élèves’. Tegen de avond bezoek ik samen met Jean Mupepe de technische school van de Jezuieten (500 leerlingen).

Dinsdag 10-12: onverwacht is er een jeep toegekomen vanuit Kinshasa en deze moet terug zodat we beslissen niet met het vliegtuig te reizen maar over de weg. Op een lekke remleiding na verloopt de terugkeer vlot. We leren van onze chauffeur Jupe hoe je zo’n leiding kan repareren met een spijker en naaigaren… ’s Avonds ontmoet ik opnieuw Jan Bijnens, samen met twee medewerkers van Broederlijk Delen.

Woensdag 11-12: Zuster Béa blijft nog tot half januari in Congo, ikzelf keer terug naar Belgenland. Op weg naar de check-in worden we tegengehouden door de politie. Het ongeduld van onze chauffeur Jupe valt niet in de smaak van de agent en heeft tot gevolg dat we meer dan een half uur stilstaan… Zuster Béa krijgt uiteindelijk de zaak opgelost. We leren steeds beter omgaan met onverwachte wendingen: om de medezusters in Heverlee te verwennen wordt mijn bagage uitgebreid met bijna 30 kg Congolese lekkernijen (onder meer ananas en manga). Gelukkig is zuster Guillaumine op post in Zaventem zodat we met die hele lading toch in het Leuvense geraken.

  1. Enkele algemene indrukken

Homepage_p1080337_200BOA-Afrique maakt een dynamische indruk. De samenwerking tussen zuster Vicky en René vlot goed. Ze hebben een stimulerende invloed op de scholen. De houding van de directies ten opzichte van vorming getuigt van meer openheid, een grotere honger naar…
Ook de administratieve nauwkeurigheid neemt toe (zusters Nicole en Berline). Onder meer door de ervaring van de vorming, ondersteund door power point, wordt vanuit de verschillende locaties het verzoek geformuleerd naar beamers. De programmering van onze vormingsprojecten zal gebeuren op basis van ons aanbod.

Eric Depreeuw – Leuven 2 januari 2014

HET LEVEN GAAT VERDER


Homepage_fernand1table50Fernand Rochette, de ‘founding father’ van onze organisatie en duivel-doet-het-al, besloot een stap terug te zetten. Fernand laat
ons niet in de steek maar zal een steun en toeverlaat blijven achter de schermen zodat hij wat meer tijd kan wijden aan zijn familie en aan enkele van zijn vele plannen en dromen. Je wenst geen dankbetuiging, Fernand, maar bij deze toch onze diepe waardering voor alles wat je tot nu toe bijdroeg aan Blik op Afrika.

 

 Homepage_georges4table50We hebben nog een andere medewerker moeten laten gaan, Georges Tibau..
Georges is na een lange, moedige strijd tegen kanker, op 10 november overleden. Dit afscheid is definitief. Honderden mensen woonden de kerkdienst bij, zoveel waardering voor een integere en trouwe mens die er ook van bij de aanvang stond om Blik op Afrika uit te bouwen. De geplande zending in het voorjaar om zijn deskundigheid op het gebied van ‘Didactiek Wetenschappelijke Vakken’ te delen met onze partners, moest worden uitgesteld, en ten slotte afgesteld.
We zullen je missen Georges, maar vooral erg veel dank…

In Memoriam Georges Thibau

Het leven is geen cirkel, maar een kromme met een begin- en een eindpunt.

Homepage_georges2_200Ten gevolge van een slepende ziekte overleed Georges Thibau op 10 November 2013. Georges was een van de pioniers van Blik op Afrika (BoA). Samen met Zr. Rosa, Fernand Rochette en anderen bepaalde hij de inhoudelijke lijnen van het huidige BoA. Als lid van de stuurgroep definieerde hij niet alleen het vormingsproject maar zette hij ook zijn schouders onder de jaarlijkse kerst- en nieuwjaarsvieringen. Met zijn wetenschappelijke achtergrond was hij ook betrokken bij de materiële ondersteuning van BoA. (zonnepanelen, ICT, didactisch materiaal..) Hij was daarenboven ook de vaste verslaggever van de werkgroep logistiek. Dit jaar zou Georges zijn eerste zending naar Congo DR maken…BoA verliest een trouwe, gedreven en integere medewerker. Vaarwel Georges, vergeten doen we je niet en je gedachtengoed zullen we verder uitbouwen. Met deze wil “Blik op Afrika” dan ook zijn blijken van deelneming betuigen aan zijn familie en vrienden.