Evaluatie en optimalisate missie in de provincie Bandundu

Evaluatie- en optimalisatiemissie maart 2011

In het kader van haar opdracht, n.l. het optimaliseren van de werking van de verschillende installaties, stelde de werkgroep logistiek een zending op het terrein voor in het voorjaar van 2011.

Bedoeling is om de situatie van de installaties grondig te inventariseren en te evalueren en de functionering ervan in kaart te brengen. Daaraan verbonden het optimale gebruik van de installaties bespreken met de zusters en de andere verantwoordelijken. Zowat het harmoniseren van de werking in de lokale situatie. Ook de afbakening van de verantwoordelijkheden opfrissen of verduidelijken. Daar waar het mogelijk is en de tijd het toelaat wat bijsturen. Het is ook de gelegenheid om algemene afspraken van communicatie, verslaggeving enz. weer in herinnering te brengen.

Deze situatiebeschrijving zal als basis dienen voor de verdere werking van de logistieke ondersteuning in BOA.
Wie zou dit opnemen? Guido Boon en zr. Guillaumine samen met de plaatselijke verantwoordelijken Séraphin en Sr. Léonie.