ICT onderricht in Burundi

In april ging Marie-Dominique voor Blik op Afrika 14 dagen informaticales geven in Burundi.