Bouw een brug 12/2014

BOUW EEN BRUG VAN DE DIJLE TOT DE KONGO

Heilig-Hartinstituut Heverlee
13 december 2014 vanaf 19.30 u.
Op zaterdag 13 december vanaf 19.30 u. organiseren BLIK OP AFRIKA, MUSA LOVA en LOST TALENT een AFRIKAANSE AVOND in de gebouwen van het Heilig-Hartinstituut, Naamsesteenweg 355 te Heverlee.

Het opzet is de impact van deze drie organisaties op de verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking in Congo, zeer concreet voor te stellen. Wij doen dit ondermeer aan de hand van een geanimeerd panelgesprek met de drie organisaties en een ervaringsdeskundige. Een Afrikaanse markt met Afrikaanse hapjes, drankjes en zang wordt de gezellige achtergrond van deze avond. De aanwezigen kunnen zichinformeren over de werking van de drie verenigingen

BLIK OP AFRIKA
Met een dertigtal vrijwilligers zet de vzw “Solidariteitsfonds – Blik op Afrika” (BOA) zich in voor schoolkinderen, zieken en aanstaande moeders in Congo (Bandundu), Kameroen (Foumbot) en Burundi (Ijenda).Blik Op Afrika steunt projecten voor de vorming van leerkrachten, directies en verpleegkundigen, de aanschaf en het gebruik van passend didactisch materiaal, de inrichting van internaten, ziekenhuizen en kraaminrichtingen, de bouw van sanitaire installaties, water- en elektriciteitsvoorziening, internetverbinding, en het stimuleren van kleinschalige plaatselijke landbouw- en veeteeltactiviteiten.

MUSA LOVA
De grootste internationale bananencollectie ter wereld wordt beheerd door de KULeuven. Fabian Deckers en zijn echtgenote Evy Meuleman gingen met dat belangrijk gegeven van start om een nieuw Leuvens streekproduct te creëren, MUSA LOVA, eenLeuvense bananenlikeur. Bij aankoop van een fles Musa Lova wordt een deel van de opbrengst geschonken aan een ontwikkelingsproject in de streek van Kisangani (Congo) dat begeleid wordt door professor Rony Swennen, beheerder van de internationale bananencollectie en expert op het vlak van bananen binnen de Faculteit bioingenieurswetenschappen (KU Leuven). De bijzondere aandacht in de rurale middens van Kisangani gaat ondermeer naar:
• het ontwikkelen van een structuur om hoogwaardig plantgoed van bananen en bakbananen snel te kunnen vermenigvuldigen;
• het ontwikkelen van een structuur om bakbananen te verwerken en bananenbloem te maken;
• de aankoop van een bloemmolen;
• het informeren van boeren over de optimale teelt en verwerking van bananen en bakbananen.

LOST TALENT
Wanneer het individuele unieke van een kind door de wereld wordt verwaarloosd, wanneer jonge mensen de richting van het leven kwijt geraken en het opgeven om te vechten voor hun dromen, denkt LOST TALENT wel aan hen. Hun doel is workshops te organiseren met allerlei vormen van kunsten, zodat de achtergelaten kinderen toch een kans krijgen om zichzelf opnieuw te respecteren, eigen talenten te ontdekken en verderte ontwikkelen.
Hoe willen zij dit realiseren? Ondermeer door…
• materialen zoals papier, pennen, verf, penselen, tafels en stoelen te verzamelen voor deze kinderen;
• artiesten samen te brengen om kinderen te begeleiden en kunstprojecten mogelijk te maken;
• samen met vrijwilligers programma’s te ontwikkelen in de regio’s waar Lost Talent gevestigd is.

Poster