Eerste gezondheidsmissie van Erwin Van Kerschaver

Op 4 juni vertrekt onze medewerker dokter Erwin
Van Kerschaver voor een zending van de werkgroep
Gezondheidszorg (project GZZ14/006). Hij bezoekt
de drie gezondheidscentra van onze partner
(Kimbongo, Totshi en Kibangu).

Hij heeft ook afspra-
ken met lokale gezondheidsverantwoordelijken van
het bisdom, het ministerie en Memisa. Sr Vitaline Ko-
ko, de ONGD-verantwoordelijke voor gezondheidszorg,
vergezelt hem tijdens zijn bezoeken. Het is de
eerste keer dat BOA een dergelijke missie onder-
neemt. Erwin zal ons bij zijn terugkeer een betere
kijk kunnen geven op de noden, prioriteiten en mo-
gelijke opvolgacties. Lees zijn verslag …