Project Filmeducatie

met dank aan de provincie Vlaams Brabant

In het najaar 2016 starten we in Congo met een cultuurproject rond
filmeducatie . Een half jaar eerder hebben we bij de provincie Vlaams Brabant
een subsidieaanvraag ingediend.

Eind april keurde de provincie de aanvraag goed, zodat we voor één jaar
met een budget van om en bij 16.000 euro kunnen starten. In het project
is voorzien dat we zowel een noord- als zuidwerking opzetten. Onze
doelgroep in het Zuiden zijn de internen en de leerlingen van twee
onderwijssites in Kibangu en Kingandu.
In het Noorden willen we samenwerken met enkele secundaire scholen
in Vlaams Brabant.

m_jongen met wiel

In samenwerking met experten (zoals het Afrika filmfestival)willen we
educatie rond de Afrikaanse film uitbouwen. De kinderen krijgen daarbij
andere aspecten van beeldgeletterdheid in het vizier. De ontwikkelings-
samenwerking van Blik op Afrika maken we hierdoor kenbaar aan een
ruimer publiek via allerlei culturele filmevents op school/internaat.

We voorzien in het najaar in nauw overleg met de Congolese leerkrachten
en internaatsopvoeders ter plekke een vormingstraining rond filmeducatie.
Twee enthousiaste BOA-vrijwilligers staan mee in voor de vormgeving van deze
training, de organisatie en de uitbouw van twee film-technische installaties
ter plekke. De geïnteresseerde leerkrachten en internaatsopvoeders kunnen
dan socio-culturele activiteiten opzetten, selecteren en beoordelen. Ze
kunnen dit toepassen op TV- en filmopvoeding. Zij kunnen eventuele
aanvullende educatieve materialen ontwikkelen en leren de technische
installatie te onderhouden. We voorzien verschillende filmactiviteiten op
jaarbasis waardoor continuïteit wordt gegarandeerd.

We wensen de filmploegen nu alvast alle wind in de zeilen en koppelen de evolutie
van het project zeker terug op verschillende fora.