Verslag van de leerkrachten “Projet didactique sciences – Georges Tibau”

Samenvatting Eric Depreeuw

Vier leerkrachten (Alain, Georges, Blaise en Nicolas) van het lyceum Kukwamina in Kingandu  bezorgden een eindrapport over hun vorming (30 maart – 15 april).

m_klas 4

Evaluatie … werken in moeilijke omstandigheden

 

Ze geven een zakelijke beschrijving van de vormingsactiviteiten, verzorgd door Patricia Sieuw en Marc Beddegenoodts tijdens hun Blikop-Afrika-missie.

De leerkrachten appreciëren vooral de diversiteit aan didactische invalshoeken: theorie, experimenten, spelletjes, quiz etc. Elke sessie werd afgesloten met het uitdelen van het gebruikte didactische materiaal zodat de leerkrachten het zelf kunnen gebruiken in hun lessen.

De leerkrachten, hierin gesteund door hun directrice zuster Evelyne Atuhelusa, dringen erop aan deze recyclage elk jaar te herhalen en hun labo verder aan te vullen met producten en instrumenten. Want de leerlingen blijven nu noodgedwongen steken in een louter theoretisch stadium van wetenschappelijke kennis, juist door gebrek aan aangepast didactisch materiaal. Dit komt de motivatie absoluut niet ten goede.Het labo van Kingandu zou nog in de staat verkeren van 1960

De leerkrachten werken in bijzonder moeilijke omstandigheden. Velen ontvangen geen officieel salaris vanwege de staat. De school probeert dit enigszins te compenseren met de bijdragen van de ouders (le minerval). De lesvoorbereiding gebeurt noodgedwongen in de namiddag.  ’s Avonds hebben de meesten geen licht, geen elektriciteit.

Iedereen die bijdroeg aan deze missie wordt door leraars en directie hartelijk bedankt.
ED