Een medisch centrum voor Foumbot

Het Centre Médico- Sanitaire (CMS) Notre Dame de l’Espérance in Foumbot Kameroen heeft op 15/10 zijn deuren geopend!
– BOA vrijwilligers waren in Foumbot om bij de opening te helpen –

Moeder- en babysterfte in Kameroen zijn een geweldig groot probleem. Van de ca 830.000 kinderen die in Kameroen elk jaar geboren worden, zijn er 5.000 die hun moeder nooit zullen kennen. Zij overleed na de bevalling. Van de 100 kinderen die geboren worden, zullen er 10 geen 5 jaar oud worden.

De BOA zendingen in 2016 en 2017 van Dr. Erwin Vankerschaver, om financiële steun voor de bouw van een medisch centrum te onderzoeken, hadden dit probleem dan ook als aandachtspunt. Daarbij kwam dat tijdens de terreinbezoeken door de verschillende lokale actoren ook gewezen werd op het hoog aantal kinderen met een handicap. Voor die kinderen was er geen enkele revalidatie- of integratievoorziening in Foumbot. Veel van die kinderen groeien trouwens “verdoken” op in de dorpen.

Samen met onze lokale partner, les soeurs Annonciades, werd in antwoord op die uitdagingen een “twee sporen” strategie uitgewerkt. Er zou een centrum gebouwd worden in Foumbot, het Centre Médico- Sanitaire” (CMS), met een “maternité d’excellence”  en een “physio afdeling” . Daarnaast zouden intensieve “educatieve preventie” bezoeken gebracht worden in de “villages”.  In een eerste fase gaat het om 3.500 gezinnen verdeeld over 44 “villages”.

BOA vrijwilligers helpen bij het opstarten.
Sr Guillaumine, Dr. Greet Van Kersschaever, Dr. Erwin Vankerschaver, Hugo Priemen en Rudi Demeuse waren in september in Foumbot om de zusters te helpen bij de opening van het CMS en de verdere uitwerking van de “villages” bezoekprogramma’s.

De uitrusting die in juni met de container vanuit Heverlee opgestuurd was, werd uitgeladen en opgesteld. De bouwwerken, door BOA gefinancierd, werden geïnspecteerd en een aantal infrastructuurwerken werden afgerond.  De nodige medicamenten voor het opstarten van de apotheek, de uitrusting voor het labo en de materniteit werden ter plaatse aangeschaft. De organisatie en werkprocessen werden doorgenomen. Kortom, alles wat nodig was om het CMS aan de startlijn te brengen en succesvol op te starten, werd opgelijst en afgevinkt.

Onze 5 vrijwilligers kwamen dan ook moe maar voldaan terug uit Foumbot. Nog belangrijker, er is met de staf van het CMS ginder een hechte samenwerking, een ideale basis voor de verdere toekomst.

Bedankt:
Aan de vele BOA sympathisanten die ons financieel steunden en de leden van de werkgroep gezondheidszorg.

En wat nu – blijf het CMS steunen:
BOA gaat verder de werking van het CMS steunen. Er is een “comité de conseil” opgericht waarin onze vrijwilligers zullen zetelen. Voor volgend jaar voorzien we nog middelen voor een verbeterde opvang van het regenwater, voor wat uitrusting (echo), didactisch materiaal  en een opvolgmissie.

BOA heeft er het volste vertrouwen in dat het CMS en haar staf een verschil kunnen maken voor de zwangere moeders, baby’s en kinderen met een handicap.

We hopen hiervoor op uw steun te kunnen blijven rekenen.

U kunt storten met de vermelding “CMS Foumbot” op IBAN BE28 4314 7320 0120 – BIC KREDBEB

Voor giften vanaf €40 sturen wij u een fiscaal attest

Lees meer …