Burundi Ijenda – herstelling van de muur van de lagere school Virgo Sapiens

Sinds de aankomst van zuster Anastasie als ambassadeur van de Burundese gemeenschap in Heverlee schuift Burundi geleidelijk meer onder onze aandacht. Als een soort startpremie konden we vorig jaar 2.000 € storten namens Fondation Pierre Tamboise. Uit onze fondsen hebben we daaraan 2.000 € toegevoegd, uitzonderlijk zonder een uitgewerkt project in te dienen. De zusters daar beslisten de muur rond de lagere school Virgo Sapiens te herstellen. Ze combineerden dit met allerlei andere herstellingsen onderhoudswerken, in totaal voor 8.656.160 Burundese franken of 4.000 €. Daarvan namen wij dus de helft op ons. De zusters bezorgden ons een fnancieel verslag. De arbeiders werken als een ploeg en het is de ploeg die het geld incasseert, waarna het verdeeld wordt volgens de inbreng van elk ploeglid. Zuster Christine, de plaatselijke overste, bedankt ons voor deze blijk van menselijke solidariteit. Ze hoopt verder samen te werken in het belang van de Burundese bevolking en van de kinderen in het bijzonder. (Eric Depreeuw)