Groep Autosuffisance

2018 BURUNDI Project: varkenskweek
Jan Stevens, combineerde een jubileumviering in Bujumbura met een bezoek aan Ijenda . Hij besprak ter plaatse de haalbaarheid van het project ‘Varkens-kweek’, meer bepaald of er genoeg water voorhan-den is en hoe dit kan aangewend worden.

2018 Project: Ferme Elikya – watervoorziening
Het is hier wachten op overleg met de zusters om de prijsofferte voor watervoorziening van de lokale firma SOFOCO te bespreken. Deze offerte raamt de kosten op 150.000 €. De onzekere politieke toestand in RDC maakt een beslissing om zo een bedrag in te zetten niet eenvoudiger. Voor volgend jaar wordt een missie naar Elikya gepland van onze werkgroep “autosuffisance”.