Groep Infrastructure

2018
Project: ondersteuning ICT & cyber platformen
Het ICT – project waarbij we de medewerkers en leer-krachten via Close the Gap aan zeer gunstige voorwaarden een laptop plus instructieboekje ter beschikking stellen, werd verder uitgewerkt. Met SIGNIS, onze internet provider, wordt een programma opgestart om onze 4 cybers over te schakelen naar een andere satelliet. De abonnementsprijs zakt hierdoor van $179 naar $80/maand en we krijgen meer capaciteit.

2018 Kikwit
Project: opleiding van installateurs elektriciteit voorzieningen met zonnepanelen
Tijdens hun verblijf in Kikwit voor de installatie van de energievoorziening van de La Patience middelbare school Kikwit gaan de techniekers van Begeca /Aachen in samenwerking met “Africa Solaire” vormingsessies organiseren. Sr Patience heeft hiervoor al 6 kandidaten ingeschreven. Intussen meldde Begeca/Aachen ons dat “Africa Solaire” zijn missie heeft moeten uitstellen tot midden januari. Zij oordelen dat de veiligheidstoestand momenteel te onzeker is

In Kikwit wordt de middelbare school La Patience uitgerust met zonnepanelen.
Al het nodige materiaal is ter plekke aangeleverd. De ‘Africa Solaire’ techniekers hebben hun bezoek aan Kikwit moeten uitstellen en de installatie wordt nu door hen gepland midden januari zoals hoger vermeld.

januari 2015
Missie Guido en Bert … Lees meer …

maart 2013
Technische ICT missie    
Lees meer …

juli 2012
Technische zending Kibangu Kikwit & Totshi …
Lees meer …

september 2011
ICT missie Kibangu …   
Lees meer  …

augustus 2011
Technische missie Totshi – electrische installaties …
Lees meer …

maart 2011
Evaluatie en optimalisatie van de installaties in de provincie Bandundu …
Lees meer …

april 2010
Herstellen van de ICT installatie in Totshi … Lees meer …