Groep Onderwijs

januari 2019
Nieuwjaarsconcert 2019
Het jaarlijks nieuwjaarsconcert heeft plaats op vrijdag 18 januari.


Project: Multi Media, Wetenschappen, Internaten, Taalonderricht
De vier kisten met daarin televisie-installaties, verstuurd in januari van dit jaar, zijn eindelijk in de vier lagere scholen toegekomen. De bedoeling was om het ge-bruik ervan te initiëren tijdens onze zending van maart ‘18.
Omwille van vele vertragingen o.a. bij de douane in Matadi zijn ze pas in oktober toegekomen. Ze worden nu al op een beperkte wijze gebruikt maar wachten op een grondige instructie in het voorjaar van 2019. De drie koffers met daarin allerlei spelmateriaal voor de internaten van Totshi, Kingandu en Kibangu die in mei van dit jaar werden verstuurd zijn ondertussen ter plekke en worden in de mate van het mogelijke gebruikt. Het materiaal in de koffers is het werk van studenten Sociale Readaptatie-Wetenschappen (SRW) van de UCLL in samenwerking met BOA-onderwijs en vraagt ook een diepgaande instructie. Een derde verzending van materiaal die de twee vorige vervolledigt, is onderweg en zal eerstdaags in Kinshasa arriveren. Dan zijn we klaar voor een verdere vormingsmissie die zich vooral zal toespitsen op mediawijsheid in de lagere school en in de internaten.


september 2018 – BURUNDI
van 09/09 t/m 27/09 was Eric Depreeuw in Burundi. Samen met Sr Anastasie werden de scholen en het hospitaal van de zusters Annuntiaten in Ijenda bezocht. Eric had ook contact met een aantal lokale actoren. BOA heeft nu een betere kijk op de lokale noden. Wij gaan samen met onze Burundese partners overleggen hoe BOA het best kan inspelen op de lokale noden.


maart 2018  Missie Pedagogische ondersteuning ….
Lees meer …


mei 2016 Missie “Projet Didactique Sciences – Georges Tibau” – conclusies ….
Lees meer…


22 maart tot 15 april 2016
Zending “Projet Didactique Sciences – Georges Tibau” : Marc Beddegenoots en Patricia Sieuw i.s.m. de lokale onderwijscel,  zr Vicky  Massamba en René Mikese.  Lees meer …


 

oktober 2015
Internaat Totshi: oplevering nieuwe slaapzaal jongens.  Lees meer ….

november 2015
Aanvang werken bouw toiletten in Kingandu Project OND15/011.  Lees meer …

oktober 2015
 Internaat Totshi: oplevering nieuwe slaapzaal jongens.  Lees meer ….

 

april 2015  
Missie van Dirk Bogaert in Bandundu  28/3 tot 23/4 … Lees meer …

februari 2015
Raf Sondervorst ( BoA werkgroep Onderwijs) dient subsidieaanvraag in voor project internaatwerking

september 2014
Missie internaatswerking Kibangu & Kikwit … Lees meer …

december 2013
Evaluatie van bestaande didactische projecten … Lees meer …

april 2011
Missie ICT onderricht in Burundi  … Lees meer …

april 2010
Pedagogische Didactische missie …  Lees meer …