Vrijwilligers

Wij zoeken vrijwilligers voor volgende gebieden

Werkgroep Fondsenwerving (FSW):

Communicatie:
de kandidaat zal onze bestaande en potentiële donateuren op de hoogte houden van onze werken om ze aan te zetten ons te (blijven) steunen (nieuwsbrieven, web, one on one’s, andere).

Projectfinanciering:
zij/haar taak bestaat erin om kandidaat ONG en/of vzw’s op te zoeken die geïnteresseerd zijn om specifieke projecten te financieren.

Legaten: aantrekken van duo legaten

Events: organiseren van FSW activiteiten.

Werkgroep Gezondheidszorg:

Dit is een nieuw op te richten werkgroep waarvoor wij vrijwilligers zoeken die medisch geschoold zijn, ervaring hebben in gezondheidszorg in Congo en een medische Partner in België/Europa kunnen aantrekken .

 Werkgroep Autosuffisance

Dit is een nieuw op te richten WG waarvoor wij vrijwilligers zoeken die expertise hebben in het uitbouwen van veeteelt en landbouwactiviteiten in Congo.

Indien u interesse hebt voor een van deze gebieden en indien u deze uitdaging wenst aan te gaan, gelieve contact te nemen met de Guillaumine Clerx